Ansatte og styret

Daglig leder:
Eva Langstein

Styrets leder:
Willy Kåre Vik

Øvrige styremedlemmer:
Geir Inge Lien (fast medlem i styret)
Kornelia Rødal Tomren
Ronny Langset
Lars Øyvind Baltzersen

Varamedlemmer:
Randi Bergundhaugen (representant for ordfører)
Sindre Sivertsen
Øystein Søraas
Bjørn Vegard Løvik

95
medlemsbedrifter
9
nye medlemmer i 2020