Vestneskonferansen 2017

Vi vil gjerne ha alle våre innbyggere til å trives og bli i kommunen, og ser gjerne at tidligere innbyggere flytter tilbake og at andre flytter hit. Det gjelder både de som kommer og ikke kommer fra Vestnes, alle er velkomne! Det skal vi snakke mer om på konferansen, som ledes av vår egen Polka-Bjørn Tomren. Hvordan skal vi gjøre oss attraktive og tiltrekke oss unge mennesker, med og uten familie? Vi har attraktive arbeidsplasser til de aller fleste, det er lett å etablere egen bedrift her, vi har boligfelt i hele kommunen. Vi kan by på noe av den flotteste og mest tilgjengelige naturen som finnes, både til fjells og til sjøs. Vi har urbane miljøer i nærheten, og verden er bare en times tid unna med to flyplasser. Men har vi greid å markedsføre dette?

Vedlegg

Flere nyheter

105 medlemsbedrifter
6 nye medlemmer i 2021