Vestnes Næringsforum sitt "Magasin" tilgjengelig på web'en

Vestnes Næringsforum vil fremover utgi flere digitale magasiner, i tillegg til månedlige nyhetsbrev

Både magasin og nyhetsbrev vil ligge tilgjengelig på en fane under nyheter.

Vedlegg
95
medlemsbedrifter
9
nye medlemmer i 2020