Vestnes Næringsforum sitt "Magasin" tilgjengelig på web'en

Vestnes Næringsforum vil fremover utgi flere digitale magasiner, i tillegg til månedlige nyhetsbrev

Både magasin og nyhetsbrev vil ligge tilgjengelig på en fane under nyheter.

Vedlegg

Flere nyheter

105 medlemsbedrifter
6 nye medlemmer i 2021