Vellykket møte om mulighetene som ligger i utbygging av offshore vindkraft

Illustrasjon av fundament for offshore vindmølle og produksjonsbase for betong fundament

På tirsdagens Treffpunkt/Næringspub var det storfint besøkfra Canada og det internasjonale energiselskapet Enbridge. James Stewart stiltefra Enbridge og Harald Dirdal fra Ny Energi AS

Dette selskapet har nå hånd om konsesjonen for offshorevindkraftfeltet Havsul 1, utenfor Sandøy, med levering av strøm inn tilNyhamna, Aukra. Det pågår nå en politisk prosess og forhandlinger mellom Gassco(som drifter Nyhamna) og Enbridge.

Bakgrunnen for vårt ønske om besøk av Enbridge er at viønsker å formidle de industrielle mulighetene som ligger i en mulig utbyggingav Havsul 1.

Det er mye som skal bygges ut og mest sannsynlig er detinternasjonale aktører som er på banen for ulike leveranser. Men uansett såblir det leveranser til lokale/regionale aktører og dette burde interesserenæringsaktører i regionen og Vestnes. Vi kan se at ulike leveranser som mølleog blad blir levert av noen få internasjonale aktører, men her er storestålleveranser, kabling, sleping, bunnarbeider, m.v. og det skal også byggesbunnfundamenter. Prosjektet har opplyst om at de går for betongfundament somskal plasseres på bunnen. Vekt 4000 tonn og diameter på 30-40 m.

Er dette noe som en kan produsere på et område i Vestnes medtilknytning til sjø og kort vei til området ut for Sandøy, og samtidig se detsom en mulig fremtidig industribase og land og sjø? Se også link til illustrasjonsvideofor produksjon og utplassering av offshore vindmøller og gå inn på websiden: https://vimeo.com/79661595

 

Vedlegg

Flere nyheter

105 medlemsbedrifter
6 nye medlemmer i 2021