Tilbud til medlemmer av Vestnes Næringsforum

PwC AS er et globalt selskap med rådgivere over hele verden, inkludert på Vestnes!

Fra og med mars 2019 vil PwC ha én kontordag i måneden hos Vestnes Næringsforum. Primært er det advokat Henning Eik Tomren som vil være her, men ved behov kan han ta med seg både revisorer og konsulenter.

Henning arbeider i Advokatfirmaet PwC AS. Juridiske tjenester er et av PwCs virksomhetsområder, og Henning arbeider særlig med skatt, avgift, selskapsrett, kontraktsrett og arbeidsrett. Her bistår han SMB-markedet med blant annet bokettersyn, omorganiseringer, generasjonsskifter, kontrakter mm.

Dersom du eller din bedrift har behov for å lufte en juridisk problemstilling, ønsker vi i samarbeid med Vestnes Næringsforum å tilby en gratis rådgivningssamtale. Her kan vi diskutere problemstillingen, og vi vil kunne gi en tilbakemelding om hvordan vi mener problemstillingen kan håndteres videre.

Neste "Vestnes-dag" er torsdag 11. april. Datoer videre vil bli annonsert på Vestnes Næringsforums nettsider og på facebook.

Dersom du ønsker å booke et møte med PwC er det bare å ta kontakt med Gunnar hos Næringsforumet, eventuelt med Henning direkte på telefon 952 62 876 eller henning.eik.tomren@pwc.com.

Vedlegg

Flere nyheter

105 medlemsbedrifter
6 nye medlemmer i 2021