Gratulerer til Byggtorget Villa

Byggtorget Villa fikk utdelt Vestnes kommunes næringspris for 2015 etter mange år som viktig bidragsyter til næringslivet i Vestnes

Vedlegg
96
medlemsbedrifter
4
nye medlemmer i 2019