Ny tilskuddsordning fra Innovasjon Norge til Reiselivsbedrifter! - søknadsfrist 15. september

Reiselivsnæringenstår midt i en krise av historiske dimensjoner. Koronapandemien har medførtreiserestriksjoner og strenge smitteverntiltak som har gitt bortfall av kunderog inntekter, som igjen har ført til en ekstraordinær likviditetsmessigsituasjon for reiselivsbedriftene. Regjeringen har derfor etablert entilskuddsordning på kr 250 mill. for reiselivsnæringen til å gjennomføre omstillingsprosjekter.Ordningen forvaltes av Innovasjon Norge og søknadene behandles regionalt. Alle bedrifter uansett størrelse og geografisklokalisering kan søke. Bedriftene må kunne vise til et omsetningsfall på min.30% i juni, juli og august sammenlignet med samme periode i fjor. Bedriftene måogså være innenfor gitte næringskoder. Les mer her: https://business.visitnorway.com/no/nyheter/2020/ny-tilskuddsordning-for-reiselivsnringen/.Søknadsfrist er 15. september.

 

Førstkommendefredag arrangerer vi et webinar (kjøres nasjonalt) der vi går nærmere gjennomordningen, og der det også blir mulighet for å stille spørsmål. Det er ikkenødvendig å melde seg på: https://business.visitnorway.com/no/nyheter/2020/webinar-ny-tilskuddsordning-for-reiselivsnaringen/.Alle er velkommen å delta!

 

Har derebedrifter som kan være aktuelle for denne tilskuddsordningen, så del gjerneinfo videre – og ta for all del kontakt om dere lurer på noe.

 

Vennlig hilsen /Best regards,

 

MaritGiske-Nilsen

Seniorrådgiver

InnovasjonNorge Møre og Romsdal

 

Phone: + 4795 05 81 34

Marit.giske-nilsen@innovasjonnorge.no

www.innovasjonnorge.no

 

Vedlegg

Flere nyheter

105 medlemsbedrifter
6 nye medlemmer i 2021