Næringspub 2. mai 2017

Daglig leder Dag Anton Kjersem forteller om IT-Leveranse AS' historie og planer. Det som begynte som en hobby er blitt en betydelig næringsaktivitet i regionen, med flere ansatte og små og store kunder langt utover kommunegrensene.

Vedlegg
96
medlemsbedrifter
4
nye medlemmer i 2019