Josefine Rødal Tomren fra Tomrefjord blir ansatt i prosjektstilling

Josefine Rødal Tomren fra Tomrefjord blir ansatt i prosjektstilling i Vestnes Næringsforum fra 18.01.2021

Det er en glede å melde at vi fra januar 2021 blir 2 ansatte i Vestnes Næringsforum.

Med bakgrunn i Møre og Romsdal fylkeskommunes finansiering i tettsteds utviklings prosjekt, har vi etter en utlysing fått mulighet til å ansette Josefine. Sammen med daglig leder vil hun arbeide med tettstedsprosjektet, samt øvrig arbeid i foreningen, herunder også reiselivsprosjektet.

Fylkeskommunen har støttet oss med midler til:

Prosjektledelse for fullføring av tettstedsutviklingsprosjektet, Sjøfronten del 3, komplettering av gangveinettet for Grøntaksen og Sjøgata, få fram ideer for videre utvikling av sentrumskjernen og etablering av en mulig ny sentrumsorganisasjon. En del av arbeidet vil foregå i tett samarbeid med Vestnes Sentrumsforening.

Noe av begrunnelsen er at Vestnes ligger midt mellom byene Molde, Ålesund og Åndalsnes. Prosjektet har dermed potensiale til å bli en utfyllende tilvekst til reiselivsnæringa i regionen. Med Søblomsten, som forventes å gi en «stoppeffekt», vil en kunne oppnå større aktivitet og næringsgrunnlag i Vestnes.

Josefine Rødal Tomren representerer ungdommen «vår», er nyutdannet bachelor i kreativ kommunikasjon. Hun er en relasjonsbygger, som vi tror vil engasjere og kommunisere godt på tvers av bransjer, fag og sektorer. Hun har et brennende engasjement for hjemhjemkommunen sin og ser fram til å flytte tilbake til Vestnes.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt på tlf: 906 82 002 eller på epost eva@vestnes.biz

Flere nyheter

105 medlemsbedrifter
6 nye medlemmer i 2021