iVestnes - Brosjyre

Gjennom våren 2021 har vi i Vestnes Næringsforum sammen med Vestnes bibliotek og Vestnes frivillighetssentral laget en brosjyre om Vestnes kommune. Brosjyren tar for seg næringsliv, landbruk, handel, reiseliv, kultur, skole og barnehage, biblioteket, turer, bygdene og intervju med innflyttere.

Se hele brosjyren her.

Vedlegg
105 medlemsbedrifter
6 nye medlemmer i 2021