Idekonkurranse på utnyttelse av plastavfall

           Plastdugnaden 2018              

       Idékonkurransen    

Vi inviterer forskere, gründere og bedrifter i Midt-Norge til å komme med idéer som kan redusere plastavfallet.

Har du en god idé som kan løse plastproblemet? I samarbeid med Innovasjon Norge og NTNU Technology Transfer jakter vi nå på gode idéer som kan bidra til å redusere plastforbruket og forsøplingen. Få 100.000 kroner og hjelp av eksperter til å realisere idéen din!

Søknadsskjema gründer (word)

Søknadsskjema forsker (word)

Søknadsskjema etablert bedrift (word)

Merk ny søknadsfrist:Send inn søknaden din før 1. september til plastdugnaden@smn.no.

Plasten har et hav av tid. Det har ikke vi.

2018 skal bli året der alle bidrar i kampen mot plastforsøpling.

Over 12 000 frivillige deltok da SpareBank 1 SMN arrangerte plastdugnad i vår. Nå sendes stafettpinnen videre til bedrifter, forskere og gründere. Dere har kompetansen og teknologien som trengs for å få gode løsninger på bordet.

Vi stiller med et eget ekspertteam og 100 000 kroner, og håper at vi kan få følge din idé ut i livet. 

SMN plastdugnaden idekonkurranse

Mer informasjon om idékonkurransenHvem kan delta?              

Idékonkurransen retter seg mot gründere, forskere og etablerte bedrifter i Trøndelag og på Nordvestlandet. Studentgründere kan delta i kategorien for gründere.

Hvordan deltar man?                  

Fyll ut søknadsskjemaet for den kategorien du/din virksomhet tilhører. Send inn skjema til plastdugnaden@smn.no innen 1. september.  Vinnerne offentliggjøres senere i høst.

Hva kan man vinne?                  

Vi skal kåre inntil tre vinneridéer.

Vinnerne får ekspertbistand for å videreutvikle og kommersialisere idéen sin.  Ekspertbistanden gis gjennom 3-4 individuelle workshops, som vil ha ulike tema som f.eks. forretningsmodellering, markedsanalyse, finansiering og team/partnere. Ekspertene hentes fra aktuelle fagmiljø som for eksempel Innovasjon Norge og NTNU Technology Transfer AS, og tilpasses den aktuelle vinneridéens behov for bistand.

Workshopene vil primært foregå i Trondheim. Oppfølgingen vil foregå i 3-6 måneder, og skal resultere i en handlingsplan for videre arbeid.

Vinnerne vil i tillegg få 100.000 kroner som skal disponeres i samråd med ekspertgruppen i oppfølgingsperioden.

Hvilke idéer er juryen på jakt etter?                  

Idéene kan være tilknyttet både å redusere avfallet som produseres/forbrukes, å fange opp plasten før den havner i naturen eller å bidra til opprydding. Vi er med andre ord på jakt etter alle typer idéer som er relevante for å kunne redusere plastproblemet i naturen. Juryen vil bestå av representanter fra Innovasjon Norge, NTNU og SpareBank 1 SMN.

Lurer du på noe?                  

Ta kontakt på plastdugnaden@smn.no. E-posten vil ikke betjenes i juli. 

Idékonkurransen retter seg mot gründere, forskere og etablerte bedrifter i Trøndelag og på Nordvestlandet. Studentgründere kan delta i kategorien for gründere.

Kontakt oss

Gå til kundeservice

                                            Ring oss         Alle dager 7-24

                                            Avtal møte         med en rådgiver

                                            Skriv til oss        

Vedlegg

Flere nyheter

105 medlemsbedrifter
6 nye medlemmer i 2021