Har du en ide? Vestnes kommune har fått påfyll av gründermidler!

Rett før korona-krisa for alvor slo inn over oss, vedtok fylkespolitikerene å fordele 3 mill. kroner i hoppid.no-midler til kommunene. Disse midlene skal brukes til å avklare om en forretningsidè er liv laga.

Vestnes har i denne anledning fått tildelt 93 789 kroner.

Se mer på www.hoppid.no og bruk gründerplattformen eller ta kontakt!

Vedlegg

Flere nyheter

105 medlemsbedrifter
6 nye medlemmer i 2021