Bli medlem

Medlemsfordeler og informasjon

Vestnes Næringsforum er en uavhengig medlemsorganisasjon som eies og styres av medlemmene.

Din bedrift kan få strategisk og organisatorisk rådgivning, og bistand i møter med offentlige institusjoner. Du kan gjennom næringsforumet bygge nettverk i og utenfor kommunen.

Medlemskap gir direkte medinnflytelse og delaktighet i arbeidet med å bidra i utviklingsarbeidet i kommunen. Gjennom næringsforumet kan medlemmene i fellesskap påvirke hvordan ressursbruken skal komme den enkelte virksomhet og fellesskapet til gode.

Medlemsbedriftene kan, både gjennom løpende kontakt, deltakelse på årsmøtet og gjennom styret påvirke utviklingen og rammevilkårene for næringslivet i kommunen.

Stemmevekttall på årsmøtet og årskontingenten (serviceavgiften) beregnes ut fra antall ansatte i bedriften.

Fakturering skjer i to terminer per år (januar/februar og august/september).

Bli medlem

Ansatte
Stemmevekttall på årsmøtet
Årskontigent 2019-2020
1
1
2.000
2-5
2
4.000
6-10
4
6.000
11-20
6
9.000
21-50
8
12.000
Over 50
10
15.000