Aktiviteter

På grunn av Korona krisen har vi satt alle aktiviteter "på vent".
Kontoret er operativt., vi nås på post@vestnes.biz eller 90682002.
105 medlemsbedrifter
6 nye medlemmer i 2021