Online kursprogram i forretningsutvikling (dagtid) for gründere, start 01.03.21

Dette kursprogrammet går over 16 dager og består av 9 online-samlinger. Mellom samlingene arbeider du med å utvikle forretningsideen din. Du vil også få individuell oppfølging fra en hoppid.no-rådgiver. Programmet er gratis.

Hvem passer dette for?

Programmet passer for deg som skal starte eller nylig har startet bedrift. Det passer også for gründere som har fått en bråstopp i forbindelse med koronasituasjonen, og som trenger å tenke nytt for å kunne drive videre. Programmet er lagt opp slik at du kan utnytte tiden på hjemmekontor til å utvikle forretningsideen din og til å samhandle med andre i samme situasjon.

Tema og dato for samlingene:

01.feb - Introduksjon og moderne entreprenørskapsmetoder (60 min)

03.feb - Formål: egen motivasjon, verdier og langsiktige mål (60 min)

05.feb - Ressurser som grunnlag for konkurransefortrinn (60 min)

08.feb - Forretningsidé, kjernekompetanse og kjernemarked (90 min)

10.feb - Forretningsmodell - samskaping, verdiløfte, produktegenskaper, økosystem og partnere, salgs- og prismodell (90 min)

12.feb - Mål - hvordan overføre strategi og forretningsmodell til daglig utvikling? (60 min)

15.feb - Hvilke oppgaver er nødvendig å gjøre for å nå målene dine? (60 min)

17.feb - Økonomi, inntjening, likviditet og finansiering (90 min)

19.feb - Avslutning og evt presentasjoner av deltakernes cases (90 min)

Online-samlingene begynner kl. 09.00 og varer i enten 60 eller 90 minutter. I løpet av samlingene blir det faglig introduksjon fra kursholder, presentasjoner, spørsmål og diskusjoner.

Det blir individuell oppfølging mellom samlingene.

Se mer om krusprogrammet og påmelding her.

100 medlemsbedrifter
2 nye medlemmer i 2021